A termék kosárba került !
Darabszám módosítása sikerült !
Törlés sikerült!
Kosár kiüritve
Biztos, hogy a kosara teljes tartalmát törölni szeretné?
Valuta módosítva

Pásztorbükk

c 25

"Az igénytelen csermely jobb oldalán meredek, sikamlós, – bajjal megmászható hegy magasul fel, egyik kifutványa a Naskalát szikla gerinczes ormának, melyet figyelő őrszemként tolt elő az Olt felé. Ezen őserdők által árnyalt hegység a Pásztor bükke, melynek tetőormára ha vészes ösvényein felküzdők magunkat, gazdagon kárpótolva leszünk az onnan feltáruló nagyszerü körlátvány által, – mert ha északra tekintünk, egész nagyszerüségében tünnek fel, tetejüktől aljokig láthatólag, a Tarkő és Nagy-Hagymás, melyek hullámzatos, egymás fölé emelkedő fehér (kárpáti mészkő) szirteikkel, mint viharhányta tengernek kövült hullámai néznek ki. A kettőnek merészen lemetszett oromszélét fenyvesnőtte hegyhát, az ugynevezett Kurmatura köti egybe, zöld zománczos párkányzata a kopáron nagyszerü két sziklagúlának; hogy pedig annak egyenes vonala változékonyitva legyen, hogy e havastáj nagyszerüségéből mi se hiányozzék, a kurmatura központjáról önálló, büszke sziklaszál lövel ki. Ez az Egyeskő, mely, midőn a nap sugarai rálövelnek, ezüst diszgúlaként ragyog; de midőn fergeteget rejtő felhők veszik körül, a czikázó villámok közül kibúvó, haragvó isten intő ujjának tetszik lenni."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása