A termék kosárba került !
Darabszám módosítása sikerült !
Törlés sikerült!
Kosár kiüritve
Biztos, hogy a kosara teljes tartalmát törölni szeretné?
Valuta módosítva

Lakatos János fagypáncélja

c 02

"Hogy Taplocza régi telep, kitetszik a csíki krónikából, mely szerint Sándor Istvánnak hős neje az Uopolet (Apolt) maradékaiból való Görgő (György) Anna Taploczán házat épitvén magának, 300 tolvaj ellen vitézül harczolt, azok közül 200-at levágván, a többit megfutamitotta s azután 50 fegyveressel Gyimes földén is szerencsésen harczolt a rablók ellen.

Már most igen valószinü, hogy hősnőnk nem saját kezével, hanem fegyveres néppel hajtotta végre e jeles haditényt, mert ily amazoni hősieség csak a mythos regéiben fordul elő, ily női Sámson csak a mese körébe lenne sorozható. Már pedig én a csíki krónikát – mely egyedüli adat ős székely nemzetünkre – el nem dobhatom, egy székelynek azt megtagadni nem szabad. E szerint tehát a csíki krónika állitása szerint Taploczát az ide települt Görgő Anna harczosai alapithatták.

A székelyek a vizenyős tavas helyet még ma is taploczának nevezik, s mivel Taploczán még most is sok ily forrásos, tavas hely van, neve onnan eredhetett. A rabonbáni tisztséget viselt Sándurokkal magát összekötő Sándor székely primor calád ma is Taploczán lakik, a székely nemzet áldozó pohara ma is birtokában van."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása