A termék kosárba került !
Darabszám módosítása sikerült !
Törlés sikerült!
Kosár kiüritve
Biztos, hogy a kosara teljes tartalmát törölni szeretné?
Valuta módosítva

Dinnyéskő

k 07

"A kastélyon felül kerszttel jelölt ölnyi magas sziklaszál van, ezt Dinnyekőnek hivja a nép dinnye alakzatáról. Fennebb a Perkő (délnyugati) oldalában sajátságos sziklacsoport vonja magára a figyelmet. Középen egy asztalalaku lapos szirt, négy oldalán négy kőszék, ezt Berecz asztalának hivja a nép s azt mondja, hogy Tarnóczi Sára ottan szokta estebédjét elfogyasztani, mi, tekintve az innen feltáruló szép kilátást, regényhősnőnknek jó izlésére mutat. Ez irányban alább a hegynek szabályszerü kiszökellése van, ezt sieth várának hivják, sőt a hagyomány régi várat helyez oda, alatta pedig kincstelt pinczét keres a kincsvágy; falrakatnak ott most semmi nyoma, s tekintve a hely kicsiny voltát, ott legfelebb valami őrtorony állhatott. Alább egy helyet Vadaskertnek hivnak, a hagyomány szerint Darnóczi (Tarnóczi népies neve) Sára vadaskertje volt ottan. Most pedig, miután a Perkő aljában levő, figyelmünket kiérdemlő heyeket átvizsgáltuk, mászszuk meg e sziklahegyet magát, hogy az ott állott, hajdan hires Zent Leleuk-i vár helyét felkeressük"

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása